Voedingsportaal

Voedingsportaal

De digitale menukaart als wordt vaak als één van de eerste functionaliteiten ingezet.
Niet zelden omdat deze businesscase goed is te maken en een goede service meer omzet garandeert. Onze software is geschikt als bestelplatform, waarin het aanbod van één of meerdere leveranciers kan worden getoond. Ook uw eigen keuken kan hierin als een leverancier toegang krijgen. Uw gasten alleen kiezen uit een aanbod, zoals u deze handmatig heeft ingesteld. Alternatief is het gebruik maken van de katalysator binnen onze software, deze zorgt automatisch voor een aanbod op maat, door data uit het aanbod te toetsen aan het profiel (diëten allergieën voorkeuren) van de gebruiker.
Ook hierin helpen we u graag verder, welke invloed dit heeft op de processen in de keuken, bij inkoop, klantverwachtingen, ICT en marketing.

Neem rechtstreeks contact op met ons of met één van onze partners of ambassadeurs

De digitale menukaart als "starter" functionaliteit.

"Goede kijk op e-Health en succesvolle vertaling in klantgerichte oplossingen"
Liesbeth Luijendijk - Wageningen UR (University & Research centre) - Business Development Manager

Top