Privacyverklaring

01 juli 2019

De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen.

CareScreen BV, gevestigd aan de Bovenweg 29 te Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de iQAN app en bezoekers van de CareScreen website. Wij zorgen dat de persoonsgegevens die met ons worden gedeeld, vertrouwelijk worden behandeld.

 

Persoonsgegevens die CareScreen verwerkt

CareScreen verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wil gaan maken van CareScreen platform.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Client nummer; (optioneel wanneer wij koppelen met systemen van derden, zoals een ECD / EPD)
 • Geslacht; (optioneel)
 • Adresgegevens;(optioneel)
 • E-mailadres;(optioneel)
 • Aanvullende persoonsgegevens die actief door u kan worden verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel binnen de app te voorzien van een pasfoto, foto's in een foto album te delen etc.(optioneel)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag CareScreen persoonsgegevens verwerkt

CareScreen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor het registreren van u als gebruiker binnen het platform.
Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Client nummer; (optioneel wanneer wij koppelen met systemen van derden, zoals een ECD / EPD)
 • Geslacht; (optioneel)
 • Adresgegevens;(optioneel)
 • E-mailadres;(optioneel)

b. Als wij hier toe wettelijk verplicht zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de hiervoor onder a genoemde doelen, doen wij op basis van uw toestemming. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het onder b genoemde doel, doen wij op basis van een wettelijke verplichting die op ons rust.

 

Privacyverklaring

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CareScreen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ten aanzien van de hiervoor onder a en b genoemde doelen, hanteren wij de volgende bewaartermijnen: Tot aan het einde van het gebruik van he platform.
Uw gegevens worden door uw zorgorganisatie verwijderd, als u geen gebruik meer wenst te maken van ons platform.
Als uw zorgorganisatie in haar geheel de diensten bij CareScreen zal opzeggen, worden alle persoonlijke gegevens van de betreffende gebruikers per direct verwijderd, na overleg met en wanneer toestemming van de vertekkende organisatie.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

CareScreen verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Denk hierbij aan het verwerken van bestellingen voor een maaltijdenservice, of het doorzetten van een alarm naar een externe alarmcentrale.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van CareScreen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
CareScreen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CareScreen verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de CareScreen gebruikt voor website bezoekers

CareScreen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Analytische en tracking cookies, die uw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om u op maat gemaakte content aan te kunnen bieden.

Bij uw eerste bezoek aan de CareScreen website informeren we u over deze cookies.
U hebt altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor deze cookies door de internetbrowser in te stellen zodat er geen cookies meer opgeslagen worden.
De eerder opgeslagen cookies kunnen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

 

Privacyverklaring

 

CareScreen heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over jou als je jonger bent dan 16 jaar. Als de je jonger bent dan 16 jaar, heb je de toestemming van jouw ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan CareScreen. De ouder, voogd of zorgorganisatie kan in dat geval ook altijd de aan CareScreen verstrekte gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Als CareScreen ontdekt dat er persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder, voogd of zorgorganisatie zijn verzameld, terwijl deze toestemming vereist was, verwijderen we de persoonsgegevens zo snel mogelijk.

 

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen.
Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door CareScreen.

 

Dataportabiliteit

U hebt het recht om bij CareScreen een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een door u genoemde organisatie over te dragen.

Verzoeken kunnen worden ingediend via support@carescreen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is ingediend, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Markeer in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer én Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen 4 weken op uw ingediende verzoek.

CareScreen wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u op welke manier u een klacht kunt indienen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CareScreen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@carescreen.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring moeten aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. CareScreen doet zijn best wijzigingen in deze privacyverklaring ook apart aan te kondigen.

 

Contactgegevens:

https://www.carescreen.nl
Bovenweg 29
6721 HV Bennekom
info@carescreen.nl

En de officiele privacy verklaring voor de appstores:

Privacy Policy

Markinno built the iQAN app as a Free app. This SERVICE is provided by Markinno at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at CareScreen unless otherwise defined in this Privacy Policy.

 

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

 

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

 

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

 

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

 

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

 

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

 

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

 

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

 

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

"Het is fijn communiceren met jullie: er wordt altijd goed mee gedacht hoe we verder kunnen ontwikkelen en hoe deze ontwikkelingen door te voeren."

Evelien Keuzenkamp - Directie Facilitair Bedrijf, Functioneel Beheer - UMC Utrecht

Top