Mobile assistent

Mobile assistent

Onze software wordt tevens ingezet voor de support van kwetsbare groepen in de samenleving, mensen die een bepaalde vorm van ondersteuning nodig hebben in hun leven.
CareScreen stelt deze mensen in staat om meer zelfstandig en met regie op het eigen leven een betekenisvolle plek in de samenleving te hebben.

Meerdere groepen kunnen direct baat hebben bij deze vorm van support.
Wij richten ons o.a. op:

 • Mensen met afstand tot de samenleving
 • Mensen met een participatiebehoefte, participatievraag en participatieproblemen
 • Kwetsbare jongeren, volwassen, en ouderen
 • Jongeren met gedragsproblematiek
 • Jongeren en volwassenen met autisme
 • Eenzame ouderen met participatie problematiek

Onze oplossing is laagdrempelig beschikbaar.
Daarom bieden we deze technologische dienstverlening aan meerdere partijen aan:

 • Instellingen die voor hun ambulante begeleiding zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning. Wij bieden bij ambulante dienstverlening een kostenbesparende aanvullende ondersteuning
 • Kleinschalige zorgondernemers die binnen hun kleinschalige onderneming kwalitatieve ondersteuning willen bieden
 • Zorgcoöperaties kunnen hun leden extra ondersteuning bieden met onze oplossing
 • Individuele mantelzorgers die met onze ondersteuning en in samenwerking met hun netwerk (familie, buren en vrienden) goede ondersteuning willen bieden
 • Gemeentes die onze oplossing aanbieden aan lokale zorgondernemers of particulieren die zo in staat worden gesteld om optimale ondersteuning te bieden binnen een beperkt begeleidingsbudget. Gemeentes dragen zodoende bij aan goede mantelzorg en versterken op die wijze de voorliggende voorzieningen
 • Sociale (wijk)teams Het is mogelijk om goede begeleiding op afstand vorm te geven in een situatie waar fysieke aanwezigheid niet gewenst is of wanneer daar geen budget voor is. Een goede communicatie tussen de verschillende partijen kan dan belangrijk zijn. Wij brengen die tot stand

Neem rechtstreeks contact op met ons of met één van onze partners of ambassadeurs

Tevens inzetbaar als support voor het kwetsbare individu.

"Corné heeft ons begeleidt tijdens het proces van subsidie naar de nieuwe werkwijze beeldbellen. Het was een prettige samenwerking. Corné was er wanneer dat nodig was. Hij dacht en werkte mee, dat is heel prettig wanneer je nog onbekender bent met een nieuwe manier van werken. Tijdens proces bleef hij informeren hoe het ging en waar hij in het proces kon ondersteunen. Ook opperde hij nieuwe ideeën. Kortom, een fijne samenwerking. Aanrader!"

Nadine van Huuksloot - Mede-eigenaar & Directeur Zorg bij Zorgorganisatie Zorg-Vuldig b.v.

Top