Mobile assistent

Mobile assistent

Onze software wordt tevens ingezet als ondersteuning  van kwetsbare groepen in de samenleving, mensen die een bepaalde vorm van ondersteuning nodig hebben in hun leven.
CareScreen stelt deze mensen in staat om meer zelfstandig en met regie op het eigen leven een betekenisvolle plek in de samenleving te hebben.

Meerdere groepen kunnen direct baat hebben bij deze vorm van ondersteuning.
We richten ons o.a. op:

 • Mensen met afstand tot de samenleving.
 • Mensen met een participatiebehoefte, participatievraag en participatieproblemen.
 • Kwetsbare jongeren, volwassen, en ouderen.
 • Jongeren met gedragsproblematiek.
 • Jongeren en volwassenen met autisme.
 • Eenzame ouderen met participatie problematiek.

Onze oplossing is laagdrempelig beschikbaar.
Daarom bieden we deze technologische dienstverlening aan meerdere partijen aan:

 • Instellingen die voor hun ambulante begeleiding zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning. We bieden bij ambulante dienstverlening een kostenbesparende aanvullende ondersteuning.
 • Kleinschalige zorgondernemers die binnen hun kleinschalige onderneming kwalitatieve ondersteuning willen bieden.
 • Zorgcoöperaties kunnen hun leden extra ondersteuning bieden met onze oplossing.
 • Individuele mantelzorgers die met onze ondersteuning en in samenwerking met hun netwerk (familie, buren en vrienden) goede ondersteuning willen bieden.
 • Gemeentes die onze oplossing aanbieden aan lokale zorgondernemers of particulieren die zo in staat worden gesteld om optimale ondersteuning te bieden binnen een beperkt begeleidingsbudget. Gemeentes dragen zodoende bij aan goede mantelzorg en versterken op die wijze de voorliggende voorzieningen.
 • Sociale (wijk)teams Het is mogelijk om goede begeleiding op afstand vorm te geven in een situatie waar fysieke aanwezigheid niet gewenst is of wanneer daar geen budget voor is. Een goede communicatie tussen de verschillende partijen kan dan belangrijk zijn. We brengen die tot stand.

Neem rechtstreeks contact op met ons of met één van onze partners of ambassadeurs

Tevens inzetbaar als ondersteuning voor het kwetsbare individu.

"Ik heb tijdens een implementatie van Carescreen fijn samengewerkt met Corne. Staat altijd klaar om te helpen en met je mee te denken. Mooi product en korte lijntjes bij het bedrijf"

Eva Leemhuis - Kwaliteit- en beleidsadviseur- Actief Zorg

Top