Wat is CareScreen?

Met CareScreen krijgt de cliënt het stuur zelf in handen. De cliënt heeft met zijn tablet, smartphone of laptop overal toegang tot een groot aantal nuttige en leuke functies. Variërend van beeldbellen met familie, huisarts en zorgverlener en het maken van online afspraken met mantelzorger en zorgmedewerker, tot het online bestellen van maaltijden, op afstand bedienen van lampen, ramen en deuren of surfen op internet, spelletjes doen en het bekijken van films, video’s en foto’s. CareScreen is een bewezen oplossing die al door diverse zorgorganisaties wordt gebruikt zoals Diakonessenhuis Utrecht, Ziekenhuis Rijnstate en Zorghotel Denneheuvel.  CareScreen is hét mobiele platform voor zorg, service en welzijn. CareScreen is een online platform voor cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals.

 • CareScreen is de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met cliënten en zorgorganisaties ontwikkeld. Stap voor stap is het platform ontwikkeld, uitgebreid en verbeterd.
 • CareScreen is vanaf iedere willekeurige locatie toegankelijk met standaard tablets, smartphones,  laptops of PC’s. Het is geschikt voor Windows-, Apple- en Google-omgevingen.
 • CareScreen bevat diverse standaard modules voor zorg, service en welzijn die direct gebruikt kunnen worden. Ook zijn maatwerkmodules en koppelingen met andere systemen mogelijk.
 • CareScreen is gebaseerd op standaard apparatuur, hardware, software en de nieuwste technologie. Het maakt gebruik van open industrie-standaarden.
 • CareScreen is een bewezen oplossing (proven technology) die tot volle tevredenheid bij diverse zorgorganisaties in gebruik is.
 • CareScreen is gebruiksvriendelijk, flexibel en schaalbaar. Het is snel en tegen relatief lage kosten in te voeren.
 • CareScreen is innovatief door de slimme toepassing van nieuwe technologieën en de naadloze integratie van handige functies op het gebied van zorg, service en welzijn. CareScreen won in 2013 de prestigieuze Smart Homes Award.  

Toepassingsmogelijkheden CareScreen

CareScreen is een modulair platform dat op verschillende manieren, van klein naar groot, kan worden toegepast. CareScreen kan bijvoorbeeld ingezet worden als:

 • Bedside terminal in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of zelfstandig behandelcentrum.
 • Servicetablet voor mensen in een zorginstelling of zorghotel.
 • Mobiele assistent voor mensen met ambulante begeleiding of behandeling.

Visie

Kansen voor meer zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven

Onze visie is:

 • Mensen willen zo lang mogelijk genieten van het leven, zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij. Ook als ze te maken krijgen met gezondheidsproblemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • Nieuwe technologie biedt volop kansen om de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van mensen met gezondheidsproblemen en/of beperkingen te vergroten.
 • Nieuwe technologie biedt ook volop kansen om de zorg en ondersteuning voor mensen met gezondheidsproblemen of beperkingen, klantgerichter, beter en efficiënter te organiseren.
 • Toepassing van e-health en mobile health staat nog in de kinderschoenen. Het gebruik van ‘smart mobile devices’ en ‘wearable technology’ gaat in de toekomst een grote vlucht nemen.
 • De kansen worden tot op heden nog beperkt benut. CareScreen wil dit proces versnellen door als innovator, stimulator en kartrekker te fungeren. 

Missie

Benutten van de mogelijkheden van nieuwe mensgerichte technologie

Onze missie is:

 • Het verbeteren van de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van mensen met gezondheidsproblemen en/of beperkingen door de inzet van nieuwe mensvriendelijke technologie.
 • Het klantgerichter, beter en efficiënter organiseren van de zorg en ondersteuning voor mensen met gezondheidsproblemen en/of beperkingen door het benutten van de kansen van nieuwe state-of-the-art technologie.  

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 • Vernieuwend (innovatief, omdenken, out-of-the-box).
 • Betrokken (bij cliënten, zorgorganisaties en stakeholders).
 • Samenwerkend (met cliënten, zorgaanbieders, leveranciers en stakeholders).

Belofte

Onze belofte aan de maatschappij:

 • Power to the client.
 • CareScreen, waar zorg mensen raakt

Positioneringsstatement

CareScreen is hét mobiele platform voor zorg, service en welzijn. CareScreen vergroot de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van mensen met gezondheidsproblemen en/of beperkingen. CareScreen biedt zorgorganisaties de mogelijkheid om de zorg en ondersteuning klantgerichter, beter en efficiënter te organiseren. CareScreen onderscheidt  zich van andere aanbieders en oplossingen door de gebruiksvriendelijke werking, uitgebreide functionaliteit, modulaire opbouw, open karakter, korte invoeringstijd en lage kosten. 

Voordelen CareScreen ten opzichte van andere oplossingen en leveranciers:

 • Open platform in plaats van een gesloten platform of dedicated Apple-omgeving.
 • Flexibele en modulaire structuur in plaats van een geïntegreerd totaalsysteem.
 • Vrijheid in goedkopere tablet- en toestelkeuze in plaats van afname duurdere iPad’s.
 • Gebruik van open industrie-standaarden in plaats van eigen technische oplossingen.
 • Maximale vrijheid in plaats van gedwongen koppelverkoop of winkelnering.
 • Lagere gebruikskosten in plaats van duurdere merk- of toestelgebonden licentiekosten.

Dienstverlening van CareScreen

De dienstverlening van CareScreen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Beschikbaar stellen, inrichten en hosten van het centrale platform.
 • Beschikbaar stellen en inrichten van de standaardmodules.
 • Trainen van zorgprofessionals volgens het train-the-trainer principe.
 • Beschikbaar stellen van een servicedesk voor vragen/meldingen tijdens kantooruren.
 • Adviseren over aanvraag zorgfinanciering en subsidies.
 • Optioneel: realiseren van maatwerkmodules.
 • Optioneel: realiseren van interfacemodules en systeemkoppelingen.
 • Optioneel: leveren van tablets, smartphones, laptops en PC’s
 • Optioneel: leveren van tablet-steunen, webcams, headsets en andere producten.
 • Optioneel: instrueren van cliënten en verwanten.

 

Benodigde investering

De investering in CareScreen bestaat uit de volgende onderdelen.

Eenmalig bedrag voor:

 • Beschikbaar stellen, inrichten en hosten van het centrale platform.
 • Beschikbaar stellen en inrichten van de standaardmodules.
 • Trainen van zorgprofessionals volgens het train-the-trainer principe.
 • Beschikbaar stellen van een servicedesk voor vragen/meldingen tijdens kantooruren.
 • Adviseren over aanvraag zorgfinanciering en subsidies.
 • Vast bedrag per gebruiker/per maand voor gebruik van het gehele CareScreen-systeem.
 • Vast bedrag per trainingsdag voor het trainen van zorgprofessionals (train-the-trainer).

 

De hoogte van deze eenmalige en vaste bedragen is afhankelijk van het aantal gebruikers van het platform en het aantal te trainen zorgprofessionals.

 

De volgende investeringen zijn optioneel en worden apart en in overleg berekend:

 • Realiseren van maatwerkmodules.
 • Realiseren van interfacemodules en systeemkoppelingen.
 • Leveren van tablets, smartphones, laptops en PC’s
 • Leveren van tablet-steunen, webcam, headsets en andere producten.
 • Instrueren van cliënten en verwanten.
 • Beschikbaar stellen van de servicedesk buiten kantooruren.

Verwachtte opbrengsten

Met CareScreen kunnen verschillende opbrengsten gerealiseerd worden:

 • Vergoedingen vanuit AWBZ, ZVW en WMO zoals:
 • Reguliere zorgvergoedingen.
 • Beleidsregel Zorginfrastructuur.
 • Zorgprestatie Begeleiding Zorg op afstand.
 • Stimuleringsprogramma Invoorzorg!
 • Vergoeding vanuit overige subsidie- en zorginnovatieregelingen.
 • Aanvullende eigen bijdrage van de cliënt voor gebruik van het systeem of bepaalde standaard- of maatwerkmodules (door zorgorganisatie zelf te bepalen).

 

Andere baten

Andere potentiele baten zijn:

 • Betere (ervaren) kwaliteit van zorg.
 • Hogere medewerkerproductiviteit.
 • Lagere zorgkosten.
 • Besparingen op reistijd en reiskosten.
 • Hogere cliënttevredenheid en cliëntloyaliteit.
 • Hogere medewerkertevredenheid.
 • Sterker en innovatiever imago.