Voordelen e-health

Toepassing van e-health in de gezondheidszorg kan de maatschappij in totaal meer dan 1 miljard opleveren. Dit becijfert onderzoeksbureau APE (2012) in een studie naar de toepassing van telezorg en zelfmanagement. Naast een directe kostenbesparing van 110 miljoen euro zit de maatschappelijke winst vooral in een forse afname van ziekenhuisopnames, een sterk verbeterde therapietrouw voor medicijnen, een hogere arbeidsproductiviteit, korter ziekteverzuim met hogere arbeidsdeelname en een lager beroep op uitkeringen. Neelie Kroes, lid en vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met de digitale agenda, zegt daarover: “We dienen ons veel meer bewust te zijn dat ICT in ons systeem geïntegreerd moet worden. E-health moet een belangrijk onderdeel van ons denken worden. E-health kan de gezondheidszorg jaarlijks minstens 400 miljoen euro besparen”.

 

Voordelen beeldzorg

De belangrijkste voordelen van beeldzorg zijn:

 • Betere kwaliteit van zorg, doordat zorg 24 uur per dag mogelijk is.
 • Zorg wordt efficiënter, doordat zorg op afstand mogelijk is (voor extramurale cliënten).
 • De communicatie tussen zorgverleners en cliënten en verwanten verbetert.
 • De communicatie tussen zorgverleners onderling verbetert, bijvoorbeeld door multidisciplinair overleg.
 • Besparing in kosten door vermindering van reistijd voor medewerkers en (potentiële) cliënten.

 

De belangrijkste redenen om beeldzorg in te zetten zijn:

 • Vergroten van zelfredzaamheid.
 • Frequenter en kortere (zorg)contactmomenten.
 • Substitutie geplande of ongeplande zorg (flexibeler zorg).
 • Versterken sociale netwerk en voorkomen sociale isolatie.

 

Beeldzorg kan op drie manieren ingezet worden:

 • Beeldbellen met familie, vrienden en mantelzorger.
 • Beeldbellen met zorgverlener of persoonlijk begeleider.
 • Beeldbellen met een aangesloten zorgcentrale of meldbank.

 

De NOS schrijft in 2013 op haar website: “Tablets kunnen in de toekomst een grote rol spelen in het goedkoper maken van de zorg. Als het aan seniorenorganisatie Unie KBO ligt, beschikken alle 65-plussers in de toekomst over een tablet. Het doel is om ouderen daarmee langer zelfstandig thuis te laten wonen. Met een tablet hebben ze vanuit huis sociale contacten en regelen ze zaken met zorginstellingen.”

 

Stimuleren van zorg op afstand

Zorg op afstand is een relatief nieuw concept. Veel zorginstellingen komen niet veel verder dan pilots. Dit heeft enerzijds te maken met de verankering van het nieuwe zorgconcept in de organisatie. Zorgprocessen moeten hierop aangepast worden. Training is nodig om medewerkers om te leren gaan met deze nieuwe technologieën, hoe communiceer je via een tablet bijvoorbeeld? Dit geeft een andere dimensie dan wanneer je als ambulant begeleider bij de cliënt thuis langs komt. De overheid wil dit te stimuleren door financieringsregelingen voor de opschaling van innovatie, zoals de zorginfrastructuur, maar ook ten aanzien van financiering en prestatie-indicatoren van beeldzorg.