Opbrengsten

Benodigde investering

De investering in CareScreen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Eenmalig bedrag voor:
 • Beschikbaar stellen, inrichten en hosten van het centrale platform.
 • Beschikbaar stellen en inrichten van de standaardmodules.
 • Trainen van zorgprofessionals volgens het train-the-trainer principe.
 • Beschikbaar stellen van een servicedesk voor vragen/meldingen tijdens kantooruren.
 • Adviseren over aanvraag zorgfinanciering en subsidies.
 • Vast bedrag per gebruiker/per maand voor gebruik van het gehele CareScreen-systeem.
 • Vast bedrag per trainingsdag voor het trainen van zorgprofessionals (train-the-trainer).

 

De hoogte van deze eenmalige en vaste bedragen is afhankelijk van het aantal gebruikers van het platform en het aantal te trainen zorgprofessionals.

 

De volgende investeringen zijn optioneel en worden apart en in overleg berekend:

 • Realiseren van maatwerkmodules.
 • Realiseren van interfacemodules en systeemkoppelingen.
 • Leveren van tablets, smartphones, laptops en PC’s
 • Leveren van tablet-steunen, webcam, headsets en andere producten.
 • Instrueren van cliënten en verwanten.
 • Beschikbaar stellen van de servicedesk buiten kantooruren.

 

Verwachtte opbrengsten

Met CareScreen kunnen verschillende opbrengsten gerealiseerd worden:

 • Vergoedingen vanuit AWBZ, ZVW en WMO zoals:
 • Reguliere zorgvergoedingen.
 • Beleidsregel Zorginfrastructuur.
 • Zorgprestatie Begeleiding Zorg op afstand.
 • Stimuleringsprogramma Invoorzorg!
 • Vergoeding vanuit overige subsidie- en zorginnovatieregelingen.
 • Aanvullende eigen bijdrage van de cliënt voor gebruik van het systeem of bepaalde standaard- of maatwerkmodules (door zorgorganisatie zelf te bepalen).

 

Andere baten

Andere potentiele baten zijn:

 • Betere (ervaren) kwaliteit van zorg.
 • Hogere medewerkerproductiviteit.
 • Lagere zorgkosten.
 • Besparingen op reistijd en reiskosten.
 • Hogere cliënttevredenheid en cliëntloyaliteit.
 • Hogere medewerkertevredenheid.
 • Sterker en innovatiever imago.